FAQ

Is circuitervaring noodzakelijk?
Neen, geen enkele bijzondere kennis is vereist, tenzij de betekenis van de vlaggen en de lichtsignalen die U na het reglement kunt terugvinden.

Wordt er rekening gehouden met de ervaring van de piloten bij de indeling der groepen?
Ja, de groepen zullen niet alleen per taal maar ook per ervaringsniveau worden ingedeeld. Gelieve daar reeds bij de inschrijving melding van te willen maken.

Krijgt iedereen een persoonlijke instructeur mee?
Neen, toch niet. Maar met één praktijkinstructeur per acht deelnemers is een zeer gepersonaliseerde opvolging gegarandeerd. Deze instructeur blijft immers de hele dag bij de groep, óp en naast de omloop.

Kan ik naast de stage ook inschrijven voor het vrij-rijden?
Op dezelfde dag is dit onmogelijk. Iedere deelnemer rijdt tijdens de stage even lang en even zoveel keer als de vrij-rijder. Maar terwijl deze laatste moet wachten op zijn volgende run, is het programma voor de stagedeelnemer minutieus opgevuld.

oet de motor verzekerd of ingeschreven zijn?
Neen, dat is niet verplicht.

Is er een decibel-limiet in?
Ja, dit zal afhankelijk zijn van de verschillende data en de circuits. U vindt alle informatie hierover op onze website bij de informatie over het desbetreffende evenement. Controles zullen elke keer uitgevoerd worden.

Moet de motor “origineel” zijn om deel te nemen?
Neen, slickbanden of andere racing-aanpassingen zijn toegelaten.

Kan ik ergens een band kopen en laten monteren ?
Tijdens alle evenementen zal een bandenservice in de paddock aanwezig zijn.

Mag er met 2 motoren gereden worden?
Ja, EENZELFDE piloot mag met twee motoren rijden indien dit vooraf werd aangevraagd per fax (+32 (0)87 53 90 01) of per e-mail (info@bikersdays.com). Hierna ontvangt U een dubbel van uw nummer. Het wisselen van de motoren mag niet tijdens eenzelfde run gebeuren. Een strikte controle zal elk misbruik beteugelen.

Wat ingeval van een aanrijding?
De deelnemers zullen in dat geval zelf tot overeenstemming komen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welk ongeval dan ook. U kunt vóór het evenement eventueel contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar om meer informatie te bekomen.

Wat indien de weersomstandigheden barslecht zijn?
De stage vindt hoe dan ook plaats, tenzij de organisator door uitzonderlijke omstandigheden tot afgelasting genoodzaakt is. U beslist voor eigen rekening van start te gaan.

Wat met de catering?
Er zal voorzien worden in verfrissingen tussen de runs en een lichte maaltijd tijdens de middagpauze. Het gebruik van alcohol is voor de deelnemers strikt verboden.

Is er een toegangsprijs voor de toeschouwers en de begeleiders?
Het circuit en de paddock zijn gratis toegankelijk.

Welke documenten zijn vereist?
Uw identiteitskaart of uw rijbewijs, een bevestigingsbrief en het betalingsbewijs zijn onontbeerlijk. Breng eventueel uw gehandtekende inschrijving mee.

Ik ben ingeschreven en ik heb betaald, maar kan helaas niet komen. Wat gebeurt er nu?
Er zal geen terugbetaling gebeuren. In samenspraak met het secretariaat van de Bikers' School, kunt u echter iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

Is er een fotograaf ter plaatse?
Ja, op sommige evenement is een fotograaf aanwezig. De foto’s zullen tentoongesteld worden in een kiosk in de paddock, vlakbij het parc fermé. Het is ook mogelijk deze foto’s te kopen: ofwel ter plaatse ofwel bestelt U ze via het internet op de website www.bikerspix.be .

Genieten Motorclubs (al dan niet officiële) of groepen van een verminderd tarief bij hun inschrijving?
Neen, iedereen betaalt de volle prijs. U kan ons echter wel contacteren om eventuele andere voordelen te bespreken.