Inschrijving, Verantwoordelijkheid

Voorwaarden tot deelname

  •     18 jaar of ouder zijn (indien u jonger bent, gelieve ons te contacteren).
  •     Het online inschrijvingsformulier invullen
  •     De betaling exclusief in € uitvoeren, ofwel per overschrijving op onze bankrekening ofwel per internationale kredietkaart (online-betalingen zijn beveiligd via Ogone).
  •     De betaling voor uw deelname dient ons uiterlijk te bereiken 2 weken volgende op uw inschrijving via het internet. Zonder betalingsbewijs binnen de 15 dagen zal uw reservatie automatisch geannuleerd worden.
  •     Een inschrijving is geldig voor een persoon en niet voor een motor, elke persoon die wenst deel te nemen dient dus het volledige inschrijvingsgeld te betalen.

Elke persoon die wenst deel te nemen, dient het inschrijvingsgeld te betalen.

Nadat U aan deze voorwaarden heeft voldaan zult U geldig zijn ingeschreven en ontvangt U een bevestiging per e-mail en daarna de praktische details per post, ongeveer 2 weken voor het evenement.

Annulering

Ingeval van annulering van uwentwege:

  •     tot 30 dagen vóór het evenement, zal uw inschrijvingsgeld minus 10 % onkosten worden teruggestort.
  •     tussen 30 en 15 dagen vóór het evenement, zal 50 % van uw inschrijvingsgeld teruggestort worden.
  •     minder dan 15 dagen vóór het evenement zal GEEN ENKELE terugbetaling geschieden.

De Bikers’ Days behouden zich het recht voor om een evenement door noodzaak te annuleren tot 20 dagen vóór de voorziene datum.

In het geval om redenen van overmacht (slechte weersomstandigheden, ongeval op de piste, …) één of meerdere sessies of zelfs het hele evenement geannuleerd dienen te worden, verbinden de deelnemers er zich toe om geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling van de organisator te eisen.